fbpx

องค์การบริหารส่วนตำบลออย

นายกอบต.ออย อมเมี้ยง ร่วมสืบสานเพณีล้านนาทางภาคเหนือร่วมกับชาวบ้าน #เลี้ยงผีปู่ย่า
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566
นายอนุรักษ์ โปร่งสุยา นายกองค์การบรหารส่วนตำบลออย พร้อมด้วย นายอุเทน บุญเทพ รองนายก อบต.ออย นายสาวิก สุวรรณโน รองนายก อบต.ออย ลงพื้นที่ บ้านหล่าย หมู่ 4 ร่วมสืบสานประเพณีเลี้ยงผีปู่ย่าร่วมกับชาวบ้านจำนวนหนึ่ง พร้อมมอบสินน้ำใจเล็กน้อยให้กับชาวบ้านไว้ใช้ประโยชน์แก่ประเพณีในครั้งนี้ ซึ่งเป็นประเพณีล้านนา ทางภาคเหนือ สืบเนื่องกันมารุ่นต่อรุ่น โดยประเพณีเลี้ยงผีปู่ย่า แบบโบราณล้านนา หรือการเลี้ยงผีประจำตระกูล หรือที่เรียกกันว่าผีบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วพวกลูกหลานก็จะสร้างหอไว้ทางเบื้องทิศหัวนอน (ทิศตะวันออก) หรือในสถานที่ที่เห็นว่าสมควร บนหอจะมีหิ้งวางเครื่องบูชา เช่น พานดอกไม้ ธูปเทียน น้ำต้น (คนโท) วางเอาไว้ โดยจะมีดอกไม้ ธูปเทียน อาหาร หวานคาว บวงสรวงอัญเชิญดวงวิญญาณของผีปู่ย่า ให้มาสถิตอยู่ในศาล เพื่อพิทักษ์รักษาลูกหลาน ตลอดจนเครือญาติจะต้องถือผีปู่ย่าวงศ์เดียวกัน นอกจากนั้นภายในงานยังเป็นสถานที่สำหรับพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ลูกหลานที่อยู่ห่างไกลได้มีโอกาสมาอยู่ใกล้กัน เด็ก ๆ ได้รู้จักสนิทสนมกันดีขึ้น ถือเป็นการขันเกลียวเครือญาติให้แน่นแฟ้น ตามความเชื่อการเลี้ยงผีนั้น เป็นที่พึ่งทางใจ เพราะตามธรรมเนียมแล้วคนทางเหนือจะนับถือยกย่องญาติผู้ใหญ่มาก เมื่อญาติผู้ใหญ่ล่วงลับไปแล้วก็สร้างศาลไว้เป็นตัวแทน เมื่อลูกหลานประสบปัญหาทางจิตใจหรือไม่สบายกายไม่สบายใจ ก็จะไปกราบไหว้บอกกล่าวให้ช่วยเหลือ หรืออีกแง่หนึ่งคือเป็นการรวมญาติที่อยู่ห่างไกลกันได้มาพบปะซักถามสารทุกข์สุขดิบต่อกัน ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวเหนือ
(#ความเชื่อส่วนบุคคล)