fbpx

องค์การบริหารส่วนตำบลออย

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายอนุรักษ์ โปร่งสุยา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออย

เป็นประธานเปิดพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่บัณฑิตน้อย ณ.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ออย