fbpx

องค์การบริหารส่วนตำบลออย

วันที่ 1 มีนาคม 2566
นายอนุรักษ์ โปร่งสุยา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออย พร้อมด้วย นายจรูญ อินถา ผญบ.หมู่1
นายอุดม ศรีทนนท์ ส.อบต. หมู่ 1 และเจ้าหน้าที่กองช่าง อบต.ออย ลงพื้นที่ บ้านดอนเงิน หมู่ 1 สำรวจพื้นที่วางถุงบิ๊กแบ็คจุดที่ชำรุดเพื่อป้องกันตลิ่งพังพร้อมพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในพื้นที่ตำบลออย