fbpx

องค์การบริหารส่วนตำบลออย

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน เหตุรถจักรยานล้ม ณ หน้าวัดฝายแก้ว ม.7 บ้านฝายแก้ว ต.ออย อ.ปง จ.พะเยา