fbpx

องค์การบริหารส่วนตำบลออย

เมื่อ 24 ก.ค. 66 งานป้องกันฯ อบต.ออย ด้สนับสนุนวิทยากร โครงการฝึกอบรม เพิ่มประสิทธิภาพสมาชิก อปพร.เทศบาลตำบลปง