fbpx
^ Back to Top

DJ-Select Menu

คณะผู้บริหาร

 

     

    นายอนุรักษ์ โปร่งสุยา นายกอบต.ออย

โทร. 0-5489-0076 เบอร์มือถือ 089-5577255

   

นายอุเทน บุญเทพ

ตำแหน่งรองนายก อบต.ออย

โทร. 0-5489-0076

 

นายสาวิก สุวรรณโน

 ตำแหน่งรองนายก อบต.ออย

โทร. 0-5489-0076

     
 

 

 

นางสาวพรรณกาญจน์ คมแก้ว

ตำแหน่งเลขานุการ

โทร. 0-5489-0076