fbpx

โครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ

โครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ
โครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ
โครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ
โครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ
โครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานภายใต้โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ช

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานภายใต้โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่3
การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานภายใต้โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่3
การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานภายใต้โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่3
การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานภายใต้โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่3
การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานภายใต้โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่3
การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานภายใต้โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่3

สำรวจ ฝายแก้ว

สำรวจ ฝายแก้ว
สำรวจ ฝายแก้ว
สำรวจ ฝายแก้ว
สำรวจ ฝายแก้ว

นายก อบต.ออย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

อบต.ออย

ตราสัญลักาณ์ อบต.ออย
นายอนุรักษ์ โปร่งสุยา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออย
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลออย
วัดพระธาตุกู่กั้ง
วัดประจำตำบลออย

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์การจ้างงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูรณาการ(1ตำบล 1มหาวิทยาลัย) 

โครงการ "เทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการน้ำชุมชนเพื่อยกระดับเศรฐกิจ สังคมภายใต้วิถีชีวิตปรกติใหม่(New Normal)

โดยขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00-16.00 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลออย

 

 

***โดยเตรียมเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้มาในวันสัมภาษณ์****

1.บัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนา

2.สำเนาทะเบียนบ้าน

3.สำเนาวุติการศึกษา

4.ประวัติส่วนตัว

 

 

ปลัด อบต.ออย

กลุ่มอาชีพ

สินค้า Otop

เข้าสู่ระบบ

ช่องทาง Social media อบต.ออย

เว็บลิงค์

 

 

นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

032189
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
218
420
1627
27793
1337
11159
32189

Your IP: 18.210.12.229
2021-03-04 16:12

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต และช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

แผนที่ อบต.ออย