fbpx
^ Back to Top

DJ-Select Menu

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านดอนทอง หมู่ที่ 12 ต.ออย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))