fbpx

องค์การบริหารส่วนตำบลออย

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreated
Download this file (แผนแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลวง หมู่ที่ 6.pdf)แผนแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลวง หมู่ที่ 6.pdf 322 kB2023-02-22 06:24
Download this file (ประกาศประมูลขายทอดตลาดพัสดุ-ครุภัณฑ์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลออย ประจำปี พ.ศ. 2565.pdf)ประกาศประมูลขายทอดตลาดพัสดุ-ครุภัณฑ์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลออย ประจำปี พ.ศ. 2565.pdf 1043 kB2023-02-22 06:15
Download this file (แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565.pdf)แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565.pdf 1055 kB2022-03-28 07:09
Download this file (สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ก.พ. 65.pdf)สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ก.พ. 65.pdf 390 kB2022-03-24 10:19
Download this file (สรุปยอดจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ม.ค. 65.pdf)สรุปยอดจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ม.ค. 65.pdf 619 kB2022-03-24 09:35
Download this file (สรุปยอดจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธ.ค. 64.pdf)สรุปยอดจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธ.ค. 64.pdf 212 kB2022-03-24 08:57
Download this file (สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พ.ย. 64.pdf)สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พ.ย. 64.pdf 623 kB2022-03-24 07:35
Download this file (สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ต.ค. 64.pdf)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ต.ค. 64.pdf 569 kB2022-03-24 06:49
Download this file (ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านดอนทอง หมู่ที่ 12.pdf)ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านดอนทอง หมู่ที่ 12.pdf 54 kB2022-03-24 06:42
Download this file (ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านดอนทอง หมู่ที่ 12.pdf)ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านดอนทอง หมู่ที่ 12.pdf 20 kB2022-03-24 04:20
Download this file (แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565.pdf)แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565.pdf 496 kB2022-03-24 04:05
Download this file (ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2564.pdf)ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2564.pdf 248 kB2021-10-01 03:46
Download this file (ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2564 (2).pdf)ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2564 (2).pdf 295 kB2021-07-27 02:44
Download this file (ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2564 (2).pdf)ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2564 (2).pdf 167 kB2021-07-27 02:44
Download this file (ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2564 (2).pdf)ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2564 (2).pdf 242 kB2021-07-27 02:44
Download this file (ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างวางถุงบิ๊กแบ็ค บ้านหลวง หมู่ที่ 6.pdf)ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างวางถุงบิ๊กแบ็ค บ้านหลวง หมู่ที่ 6.pdf 45 kB2021-05-11 09:40
Download this file (ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างลานอเนกปรปะสงค์ บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 2.pdf)ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างลานอเนกปรปะสงค์ บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 2.pdf 44 kB2021-05-11 09:40
Download this file (ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านต้นฝาง หมู่ที่ 5.pdf)ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านต้นฝาง หมู่ที่ 5.pdf 46 kB2021-05-11 09:39
Download this file (ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ขุดบ่อขยะ บ้านหล่าย หมู่ที่ 4.pdf)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ขุดบ่อขยะ บ้านหล่าย หมู่ที่ 4.pdf 44 kB2021-05-11 09:39
Download this file (รายงานสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เม.ย 64.pdf)รายงานสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เม.ย 64.pdf 497 kB2021-05-11 08:36
Download this file (รายงานสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มี.ค. 64.pdf)รายงานสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มี.ค. 64.pdf 424 kB2021-05-11 04:10
Download this file (รายงานสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ก.พ. 64.pdf)รายงานสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ก.พ. 64.pdf 542 kB2021-05-11 04:04
Download this file (ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2564.pdf)ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2564.pdf 502 kB2021-04-27 04:00
Download this file (สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ( สขร.1) เดือนธันวาคม2563.pdf)สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ( สขร.1) เดือนธันวาคม2563.pdf 3482 kB2021-01-07 09:26
Download this file (สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ( สขร.1) เดือนพฤศจิกายน 2563.pdf)สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ( สขร.1) เดือนพฤศจิกายน 2563.pdf 3321 kB2020-12-14 02:03
Download this file (สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ( สขร.1) เดือนตุลาคม 2563.pdf)สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ( สขร.1) เดือนตุลาคม 2563.pdf 4509 kB2020-12-03 01:56
Download this file (สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ( สขร.1) เดือนกันยายน 2563.pdf)สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ( สขร.1) เดือนกันยายน 2563.pdf 4392 kB2020-10-01 02:17
Download this file (สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ( สขร.1) เดือน สิงหาคม 2563.pdf)สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ( สขร.1) เดือน สิงหาคม 2563.pdf 3323 kB2020-09-08 02:00
Download this file (สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ( สขร.1) เดือนกรกฎาคม 2563.pdf)สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ( สขร.1) เดือนกรกฎาคม 2563.pdf 3857 kB2020-08-17 08:19
Download this file (สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ( สขร.1) เดือนมิถุนายน 2563.pdf)สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ( สขร.1) เดือนมิถุนายน 2563.pdf 2698 kB2020-07-10 03:28
Download this file (สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ( สขร.1) เดือนเมษายน 2563.pdf)สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ( สขร.1) เดือนเมษายน 2563.pdf 3279 kB2020-05-08 02:33
Download this file (สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ( สขร.1) เดือน มีนาคม 2563.pdf)สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ( สขร.1) เดือน มีนาคม 2563.pdf 6014 kB2020-04-17 08:35
Download this file (สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ( สขร.1) เดือน กุมภาพันธ์ 2563.pdf)สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ( สขร.1) เดือน กุมภาพันธ์ 2563.pdf 3491 kB2020-03-06 02:28
Download this file (สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ( สขร.1) เดือน มกราคม 2563.pdf)สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ( สขร.1) เดือน มกราคม 2563.pdf 3678 kB2020-02-07 08:17
Download this file (สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ( สขร.1) เดือนธันวาคม 2562.pdf)สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ( สขร.1) เดือนธันวาคม 2562.pdf 3718 kB2020-01-13 06:35
Download this file (สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ( สขร.1) เดือนพฤศจิกายน  2562.pdf)สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ( สขร.1) เดือนพฤศจิกายน 2562.pdf 4966 kB2019-12-06 09:30
Download this file (สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน ต.ค. 62.pdf)สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน ต.ค. 62.pdf 3878 kB2019-11-07 09:01
Download this file (แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563.pdf)แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563.pdf 987 kB2019-10-07 02:42
Download this file (รายงานผลการปฏิบัติการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562.pdf)รายงานผลการปฏิบัติการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562.pdf 970 kB2019-10-07 02:27
Download this file (รายงานผลตามแผนจัดหาพัสดุ ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.pdf)รายงานผลตามแผนจัดหาพัสดุ ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.pdf 5520 kB2019-10-07 02:23
Download this file (สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ( สขร.1) เดือนกันยายน 2562.pdf)สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ( สขร.1) เดือนกันยายน 2562.pdf 3437 kB2019-10-07 02:21
Download this file (สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ( สขร.1) เดือนสิงหาคม 2562.pdf)สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ( สขร.1) เดือนสิงหาคม 2562.pdf 4174 kB2019-09-05 01:37
Download this file (สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ( สขร.1) เดือนกรกฎาคม 2562.pdf)สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ( สขร.1) เดือนกรกฎาคม 2562.pdf 3301 kB2019-08-05 09:32
Download this file (รายงานผลตามแผนจัดหาพัสดุ ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.pdf)รายงานผลตามแผนจัดหาพัสดุ ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.pdf 5674 kB2019-07-04 10:57
Download this file (สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ( สขร.1) เดือนมิถุนายน 2562.pdf)สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ( สขร.1) เดือนมิถุนายน 2562.pdf 2645 kB2019-07-04 10:45
Download this file (จ้างวางถุงบิ๊กแ๊คเพื่อกัดเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง บ้านแม่ทาย หมู่ ๙.jpg)จ้างวางถุงบิ๊กแ๊คเพื่อกัดเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง บ้านแม่ทาย หมู่ ๙.jpg 327 kB2019-06-19 10:08
Download this file (จ้างเหมาก่อสร้างลานตากพืชทางเกษตร บ้านดอนไชย หมู่ ๓.jpg)จ้างเหมาก่อสร้างลานตากพืชทางเกษตร บ้านดอนไชย หมู่ ๓.jpg 337 kB2019-06-19 10:08
Download this file (จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านแม่ทาย หมู่ ๙.jpg)จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านแม่ทาย หมู่ ๙.jpg 334 kB2019-06-19 10:07
Download this file (จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนแก้ว หมู่ ๒.jpg)จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนแก้ว หมู่ ๒.jpg 317 kB2019-06-19 10:07
Download this file (จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านฝายแก้ว หมู่ ๗.jpg)จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านฝายแก้ว หมู่ ๗.jpg 319 kB2019-06-19 10:07
Download this file (แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.pdf)แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.pdf 3997 kB2019-06-19 09:20
Download this file (สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน ต.ค. 61.pdf)สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน ต.ค. 61.pdf 2672 kB2019-06-19 09:19
Download this file (สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ( สขร.1) เดือนพฤษภาคม 2562.pdf)สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ( สขร.1) เดือนพฤษภาคม 2562.pdf 3735 kB2019-06-19 09:19
Download this file (สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือน เม.ย. 62.pdf)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือน เม.ย. 62.pdf 5131 kB2019-06-19 09:16
Download this file (สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนมี.ค. 62.pdf)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนมี.ค. 62.pdf 4088 kB2019-06-19 09:15
Download this file (สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือน ก.พ. 62.pdf)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือน ก.พ. 62.pdf 4158 kB2019-06-19 09:15
Download this file (สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือน ม.ค. 62.pdf)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือน ม.ค. 62.pdf 3813 kB2019-06-19 09:11
Download this file (สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือน ธ.ค. 61.pdf)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือน ธ.ค. 61.pdf 3788 kB2019-06-19 09:11
Download this file (สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือน พ.ย. 61.pdf)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือน พ.ย. 61.pdf 3243 kB2019-06-19 09:11
Download this file (รายงานผลตามแผนจัดหาพัสดุ ไตรมาสที่ 1 ประจำ.pdf)รายงานผลตามแผนจัดหาพัสดุ ไตรมาสที่ 1 ประจำ.pdf 9258 kB2019-06-19 09:09
Download this file (ประกาศราคากลางจ้างทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ.pdf)ประกาศราคากลางจ้างทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ.pdf 527 kB2019-06-19 09:03
Download this file (ประชาสัมพันธ์ราคากลางก่อสรางรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด ศพด. อบต.ออย.pdf)ประชาสัมพันธ์ราคากลางก่อสรางรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด ศพด. อบต.ออย.pdf 2608 kB2019-06-17 09:24
Download this file (แบบ บก.06 กล้อง CCTV.pdf)ประชาสัมพันธ์ราคากลางกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)  423 kB2018-11-02 06:36
Download this file (แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562.pdf)ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 935 kB2018-10-08 01:38
Download this file (ประกาศผู้ชนะปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ ม.2.pdf)ประกาศผู้ชนะปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ ม.2.pdf 464 kB2018-08-15 06:47
Download this file (ปปช01 ม.4 ทุ่งแพะ.pdf)ราคากลางซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร จำนวน 6 สาย บ้านหล่าย ม.4 ตำบลออย  418 kB2018-03-05 08:41
Download this file (ปร.5 ม.3-14.pdf)ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านดอนไชยป่าแขม ม.3,14 496 kB2018-02-06 02:08
Download this file (ปร.4 ม.3-14.pdf)ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านดอนไชยป่าแขม ม.3,14 428 kB2018-02-06 02:05
Download this file (สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2561.doc)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2561.doc 106 kB2018-02-06 01:24