fbpx

องค์การบริหารส่วนตำบลออย

 

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลออย

นายฉลองอาสา

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลออย รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลออย

โทร:054-890076

สิบเอกสุกิจ มูลศรี

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลออย รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลออย

โทร:054-890076