fbpx

องค์การบริหารส่วนตำบลออย

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566
นายอนุรักษ์ โปร่งสุยา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออย พร้อมด้วย นายอุเทน บุญเทพ รองนายก อบต.ออย ลงพื้นที่บ้านดอนไชยป่าแขม หมู่ 3
พบปะหารือกับ นายอภินันท์ บุญธรรม ผ้ใหญ่บ้านนายมงคล สุปิณะ ส.อบต. และพี่น้องประชาชน เรื่องการซ่อมแซมแก้ไขปัญหาและการรักษาประปาหมู่บ้าน โดยมีผู้ใช้น้ำประปาจำนวนกว่า 40 ครัวเรือน ซึ่งประปาหมู่บ้านเกิดการชำรุดใช้งานไม่ได้ทำให้ชาวบ้านผู้ใช้น้ำบางส่วนได้รับความเดือดร้อน ในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลออย ได้ใช้รถบรรทุกน้ำออกบริการเติมน้ำอุปโภคให้แก่ประชาชนแต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ ทั้งนี้ นายอนุรักษ์ โปร่งสุยา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออย เล็งเห็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจึงได้อนุมัติงบประมาณซ่อมแซมประปาให้กับพี่น้องประชาชน บ้านดอนไชยป่าแขม หมู่3 โดยจะเริ่มซ่อมแซมใน วันศุกร์ที่จะถึงนี้
พร้อมทั้งมีการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ใช้น้ำของหมู่บ้าน เพื่อการบำรุงรักษาและเกิดประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชน