fbpx

องค์การบริหารส่วนตำบลออย

ประกาศ!!
เนื่องจากสถานะการณ์โควิด จึงขอเลื่อนการรายงานตัว โครงการ "เทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการน้ำชุมชนเพื่อยกระดับเศรฐกิจ สังคมภายใต้วิถีชีวิตปรกติใหม่"(New Normal) จากเดิมวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ไปอย่างไม่มีกำหนด