fbpx

องค์การบริหารส่วนตำบลออย

นายก อบต.ออย

 boss1

ไฮไลท์

พิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลออย
วันที่ 13 มกราคม 2567
งานบวงสรวงเจ้าพ่อหนองเรือคำสมโภช 112 ปี ของดีอำเภอปง ประจำปี 2567
วันที่ 9 มกราคม 2567
ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดพะเยา เพื่อประชุมแผนงานการบริหารจัดการน้ำ และสถานการณ์น้ำลุ่มเเม่น้ำยมตอนบน
วันที่ 1 มีนาคม 2567
พิธีบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง ประจำปี พ.ศ. 2567
วันที่ 5 มีนาคม 2567
งานแสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้าของดีตำบลออย บูธอำเภอปง ในงานประเพณีบวงสรวงพญางำเมือง ประจำปี 2567
วันที่ 6 มีนาคม 2567

ภาพกิจกรรมกิจการสภา

การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ภาพกิจกรรมการดำเนินงาน

 img4

 วันที่ 1 มีนาคม 2566

ลงพื้นที่ บ้านดอนเงิน หมู่ 1 สำรวจพื้นที่วางถุงบิ๊กแบ็ค
จุดที่ชำรุดเพื่อป้องกันตลิ่งพังพร้อมพัฒนา
เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในพื้นที่ตำบลออย

img2

 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

ลงพื้นที่บ้านหนองขวาง หมู่10 ตรวจสอบถนน
สายทางเข้าการเกษตรของพี่น้องประชาชนที่ชำรุด

 img9

 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566

ลงพื้นที่บ้านดอพี่น้องประชาชน เรื่องการซ่อมแซม
แก้ไขปัญหาและการรักษาประปาหมู่บ้าน
 
   

ภาพกิจกรรมงานบรรเทาสาธารณภัย

img4

 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567

ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

องค์การบริหารส่วนตำบลออย

เข้าร่วมอบรมแพทย์ฉุกเฉิน (EMR)

ณ ห้องประชุมสาธารณสุข จังหวัดพะเยา

04 01 67

วันที่ 4 มกราคม 2567

เจ้าหน้าที่งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย

อบต.ออย นำรถบรรทุกน้ำอุปโภค เติมน้ำ ณ

จุดตั้งถังน้ำประชาชน เพื่อช่วยเหลือประชาชน

ขาดแคลนน้ำอุปโภค บ้านแม่ทาย หมู่ที่ 9 ต.ออย อ.ปง จ.พะเยา

 1240791

วันที่ 30 มิถุนายน 2566

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ออย

สนับสนุนวิทยากรฝึกอบรมเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล

และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย รวมถึงการป้องกัน

และระงับอัคคีภัย ให้กับสมาชิก อปพร.

อบต.ผาช้างน้อย ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา

LINE P2023711 134456 20 

เมื่อวันที่ 26-30 มิถุนายน 2566

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ออย

ได้สนับสนุนวิทยากร ร่วมกับ อบต.นาปรัง

และ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จ.พะเยา ให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ในโครงการฝึกอบรม อปพร.หลักสูตรจัดต้ัง

โดยดำเนินโครงการฯรวมกัน 3 อปท.

 temp 09

วันที่ 24 ก.ค. 66 งานป้องกันฯ อบต.ออย

ด้สนับสนุนวิทยากร โครงการฝึกอบรม

เพิ่มประสิทธิภาพสมาชิก อปพร.เทศบาลตำบลปง

 69705 0

วันที่ 29 ก.ค.2566 เ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออย

ในฐานะ ผอ.ศูนย์ อปพร.ต.ออย ได้ร่วมสวด อภิธรรมศพ

สมาชิก อปพร.ที่ได้ถึงแก่กรรม ณ. ม.7 บ้านฝายแก้ว ต.ออย

   

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลข่าวสารภายนอก

DAL

 

 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

510098
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
641
325
3003
505523
6665
11626
510098

Your IP: 3.234.244.181
2024-04-20 15:47

ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง

 

Download this file (จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนแก้ว หมู่ ๒.jpg) จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านฝายแก้ว หมู่ ๗
Download this file (จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนแก้ว หมู่ ๒.jpg) จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนแก้ว หมู่ ๒
Download this file (จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านแม่ทาย หมู่ ๙.jpg) จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านแม่ทาย หมู่ ๙
Download this file (จ้างวางถุงบิ๊กแ๊คเพื่อกัดเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง บ้านแม่ทาย หมู่ ๙.jpg) จ้างวางถุงบิ๊กแบ็คเพื่อกัดเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง บ้านแม่ทาย หมู่ ๙
Download this file (จ้างเหมาก่อสร้างลานตากพืชทางเกษตร บ้านดอนไชย หมู่ ๓.jpg) จ้างเหมาก่อสร้างลานตากพืชทางเกษตร บ้านดอนไชย หมู่ ๓
Download this file (ปปช01 ม.4 ทุ่งแพะ.pdf) ราคากลางซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร จำนวน 6 สาย บ้านหล่าย ม.4 ตำบลออย
Download this file (ปร.4 ม.3-14.pdf) ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านดอนไชยป่าแขม ม.3,14
Download this file (ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านดอนทอง หมู่ที่ 12.pdf) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านดอนทอง หมู่ที่ 12
Download this file (ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านดอนทอง หมู่ที่ 12.pdf) ประกาศประมูลขายทอดตลาดพัสดุ-ครุภัณฑ์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลออย ประจำปี พ.ศ. 2565
Download this file (ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านดอนทอง หมู่ที่ 12.pdf) ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านดอนทอง หมู่ที่ 12.pdf

คิวอาร์โค้ด ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

คิวอาร์โค้ด ใส่หน้าเเรกของเว็บ

เมนูลิ้ง

 nogiftpolicy

 

PDPA

 2567.png

 

 

cq